Home HCC BV Kwaliteit Doelstellingen Referenties
  HCC Rotterdam BV
Specialist in asbestsanering en demontage van vuur-, zuur- en
slijtvaste bemetselingen

 
Vorige
 

Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor HCC Rotterdam BV in de ruimste zin des woords het nakomen van de gemaakte afspraak. Het betekent het nakomen van de afspraak met haar opdrachtgever op het gebied van;

1. de datum waarop het project gereed dient te zijn;
2. de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;
3. de eisen die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving.Veiligheid, gezondheid en milieu hebben de hoogste prioriteit tijdens de uitvoering van onze projecten. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Om ervoor zorg te dragen dat onze werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde manier worden uitgevoerd heeft HCC Rotterdam BV de beschikking over de volgende certificaten:


VCA**   1. VCA** (Veiligheid- Gezondheid en Milieu checklist Aannemers)
de VCA heeft betrekking op het VGM-beheersysteem van de aannemer ten behoeve van de eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers.

  2. SCA SC530 (SCA Procescertificaat Asbestverwijdering)
De door de certificaathouder verrichte asbestverwijderingswerkzaamheden voldoen aan de vastgestelde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.

 

Het in stand houden van de certificaten is een continu proces dat constant de aandacht heeft van het management, de voorlieden en de medewerkers van HCC Rotterdam BV en haar onderaannemers.


   
Contact

Geyssendorfferweg 3
3088 GJ Rotterdam
Tel.: 010-4676535
Fax: 010-4676552

Email: info@hccrotterdam.nl
Internet: www.hccrotterdam.nl

KvK: 24275266

© 2008 HCC Rotterdam BV
Alle rechten voorbehouden
 
  HCC Rotterdam BV is een onderdeel
van de Huijser Holding BV