Batteryspray

Batteryspray ontwikkeld en produceert innovatieve producten voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en Chroom-6 in de industrie en maritieme sector.

De Batteryspray methode is een door de overheid goedgekeurde “Best Practice werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende materialen. Saneren conform de Batteryspray methode levert een aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing op. O.a. personeel versus externen, stilstandtijden, inventariseren, containment bouw en vrijgaven.

Voorwaarden Batteryspray

  • Certificering Veilig Saneren met Batteryspray
  • Saneren met voorgeschreven equipment en benattingsproduct
  • Uitvoeren conform het in SMA-rt opgenomen werkprotocol
  • Waarborgen via Batteryspray App

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Batteryspray