Services

 • Asbest verwijderen
 • Batteryspray
 • Chroom-6 verwijderen
 • Demonteren van vuur, zuur- & slijtvaste bekleding
 • Zagen van betonvloeren
 • Boorwerkzaamheden
 • Boucharderen
 • Verhuur gereedschap & materieel
 • Inzet van gekwalificeerd personeel

Doelgroep

 • Chemische- & petrochemische installaties
 • Energie centrales
 • Huisvuil verbrandingsinstallaties
 • Crematoria
 • Aluminium smeltovens
 • Food & Beverage
 • Maritiem
 • Bouw & Infra
 • Particulier

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Asbest & Chroom-6

Asbest en Chroom-6 verwijderen is een specialisme waarbij de werkzaamheden conform strikte wet- en regelgeving(en) moeten worden uitgevoerd.

Daarbij staan Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) centraal.

Wij staan garant voor een correcte uitvoering van alle mogelijke asbest saneringswerkzaamheden.

Indien gewenst kunnen wij het complete traject van aanvraag van de benodigde vergunningen, saneren, vrijgavemetingen tot en met de gecontroleerde afvalstroom voor u verzorgen.

Vuurvaste bekleding

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u bij ons terecht voor alleen het beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel tot aan het compleet organiseren en uitvoeren van de demontage werkzaamheden.

 • Stoffeninventarisatie
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Opstellen logistiek Plan van Aanpak
 • Opstellen VGM- Plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
 • Afvalstoffenscheiding t.b.v. hergebruik vrijgekomen materialen
 • Opstellen overzicht betreffende vrijgekomen materialen
 • Op de juiste wijze afvoeren van de vrijgekomen materialen incl. de bijbehorende documenten.

Zagen & Boren

Enkele jaren geleden zijn wij hier spontaan in een soort een zijsprong mee begonnen. Te (krap) weinig werk. Het is maar een hele kleine stap naar dit soort werk. Passen uitstekend bij onze andere activiteiten. Het zagen en boren (o.a. kernboringen) van met name monoliet dekvloeren. Vandaag de dag is dit werk, met erg veel succes, tot een hele serieuze discipline binnen ons bedrijf uitgegroeid. Er zijn wekelijks meerdere inspecteurs voor u onderweg.

Batteryspray

Batteryspray ontwikkeld en produceert innovatieve producten voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en Chroom-6 in de industrie en maritieme sector.

De Batteryspray methode is een door de overheid goedgekeurde “Best Practice werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende materialen. Saneren conform de Batteryspray methode levert een aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing op. O.a. personeel versus externen, stilstandtijden, inventariseren, containment bouw en vrijgaven.

Voorwaarden Batteryspray

 • Certificering Veilig Saneren met Batteryspray
 • Saneren met voorgeschreven equipment en benattingsproduct
 • Uitvoeren conform het in SMA-rt opgenomen werkprotocol
 • Waarborgen via Batteryspray App

Boucharderen

Boucharderen = hameren (kneuzen)

Bij het boucharderen van beton wordt de toplaag ruwer gemaakt door hamers van gehard staal. Het opruwen of egaliseren van een vloer c.q. object van beton wordt gedaan voor een betere hechting, verminderen van slipgevaar (antislip) of puur een esthetische verbetering. Beton schuren en beton stralen hebben dezelfde eigenschappen echter met verschillende doelen.

Wanneer toepassen?

Reinigen en voorbereiden van beton oppervlaktes. Het bewerken van betonvloeren die “zwaar” vervuild zijn. Dit alles met het oog op een betere hechting van de nieuw aan te brengen coating als toplaag.

Verwijderen van oude coatings, epoxy, lijmresten en verflagen.

Er kunnen grote oppervlaktes behandelt worden in een relatief korte tijd.

Na het boucharderen kan er meteen begonnen worden met het aanbrengen van een nieuwe afwerklaag.